Trądzik młodzieńczy


Leczenie trądziku


Trądzik pospolity jest najczęstszym zaburzeniem skórnym, które na pewnym etapie życia dotyka około 80% populacji. Częstość jej występowania szacuje się na około 85-100% u chłopców w wieku 16-17 lat i 83-85% u dziewcząt w tym samym wieku. Tego typu powszechne zaburzenia skóry mogą spowodować trwałe blizny i zniekształcenia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji w rozwoju psychicznym i osobowości. Trądzik jest wieloczynnikowym zaburzeniem jednostek łojowych oraz dotyka obszary skóry o największym stężeniu mieszków łojowych.